INTERVENCIJA: Tehnična in druga pomoč 7.4.2011

Dobili klic iz ReCo Kranj, da pušča voda, ob upravni stavbi Rudnika Žirovski vrh v obrtni coni Todraž.
Zaprli glavni ventil za vodo na koncu cevovoda namestili ventil, in obvestili pristojne službe.
Na intervenciji sodelovali 4 gasilci z GVC 16/25.
Vodja intervencije: Jure TRLEP

Dodaj odgovor