Žled na območju PGD Gorenja vas – Februar 2014

Žled na območju PGD Gorenja vas – Februar 2014

Aktivnosti v žledu 2014 so se za naše operativne člane PGD Gorenja vas začele v petek 1.2.2014, v večernih urah, ko smo dobili poziv za pomoč pri odstranjevanju snega na industrijskem objektu v PC Todraž, saj se je novozapadli sneg zaradi dežja in zmrzovanja začel posedati in s tem je tudi pridobival na teži. Gasilci smo z tehničnimi posegi spravili sneg z strehe objekta.
Nato smo se vrnili v orodjarno in začeli z držurstvi v gasilskem domu. Aktivno smo odstranjevali padlo vejevje in drevesa na vseh občinskih cestah na območju PGD GV.
Takoj naslednji dan v popoldanskih urah smo bili aktivirani na dimniški požar na Dolenjo Dobravo. Pogasili smo dimnik in preverili tuljavo z termokamero.
Že prejšnji dan smo uvedli 24-urno dežurstvo operativne enote, in tako smo odstranili večje število padlega drevja na lokalnih cestah.
Naslednji večer 3.2. pa smo bili aktivirani na požar stanovanjske hiše v Hlavče Njive. Stanovanjsko hišo smo pogasili gasilci PGD, Gorenja vas, Hotavlje, Poljane, Trebija in Dobračeva.
Vse do 14.2. smo vasi Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Dobravšce, Gorenja Dobrava, Bačne, del Brebovnice in Todraža, Žirovski Vrh Svetega Anotna in Žirovski Vrh Svetega Urbana izmenično oskrbovali z številnimi agregati. Kmetom pomagali z agregati pri molži, in odstranili večje število podrtega drevja na lokalne ceste.
Agregati so bili pridobljeni preko CZ Slovenije z različnih koncev države in tujine (Avstrije). Skrbeli smo da so bile ceste ves čas prevozne.
8.2. v jutranjih urah pa smo bili spet aktivirani na zemeljski plaz nad Gorenjo vasjo, ki smo ga pokrili z folijo in preprečili nadaljne plazenje, izvajali smo tudi kontrolo premikanja plazu naslednjih 48h. Obveščene so bile pristojne službe, ki so ukrepale po svojih pristojnostih.
Takoj, ko so se zadeve malo umirile smo podjetju SVISLAR TELEKOM d.o.o. pomagali prenesti električni generator do njihovega oddajnika na območju Žirovskega vrha.
Ob končanem 24urnem in 14 dni trajajočem žledu se zahvaljujemo, vsem podjetjem in posameznikom, ki ste nam priskočili na pomoč.