ZAHVALA – Gasilska veselica 2015

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se udeležili naše gasilske veselice s skupino POP DESIGN in ansamblom ČEPON ter nam s tem pripomogli k nakupu novega vozila, ki ga pričakujemo konec leta 2015.
En velik HVALA za vse tiste, ki ste kakor koli pripomogli k uspešni izvedbi prireditve.
Hvala podjetju Bogataj Transport za izposojo kamiona s prikolico, kmetiji Matic iz Hotavelj za izposojo šanka in vsem ostalim podjetnikom ter posameznikom, ki ste pripomogli k prireditvi!

Hvala!
Gasilci PGD Gorenja vas