Vaja operative: Reševanje z višin – 24.8.2017

Vaja operative: Reševanje z višin – 24.8.2017

24.8.2017 smo v popoldanskih urah izvedli vajo reševanja iz višin.
Uporabili smo različne tehnike in metode reševanja.
Reševanje z tirolsko žičnico, uporaba tro-delne lestve, ter uporabo koritastih nosil.