Vaja članic: Vaja GPO Gorenja vas – Poljane na Hotavljah

Vaja članic: Vaja GPO Gorenja vas – Poljane na Hotavljah

V soboto 7.10.2017 so se naše članice udeležile gasilske operativne vaje na Hotavljah.