VABILO: Občni zbor – 24.2.2018

VABILO: Občni zbor – 24.2.2018

 

Vabimo vas na redni letni občni zbor PGD Gorenja vas,
ki bo v soboto, 24. februarja 2018 ob 20. uri
v avli OSNOVNE ŠOLE IVANA TAVČARJA v Gorenji vasi.

Predlog dnevnega reda:
1. Uvodni pozdrav
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Izvolitev organov občnega zbora
4. Poročilo predsednika, poveljnika , blagajnika in vodij komisij
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Poročilo verifikacijske komisije
7. Razprava na poročila in sprejem poročil
8. Razrešnica organov društva
9. Volitve novih organov društva
10. Program dela in finančni plan za leto 2018
11. Izvolitev delegatov za skupščino GZ Škofja Loka
12. Podelitev priznanj in odlikovanj
13. Zaključek občnega zbora

Vabljeni!