Požarna ogroženost naravnega okolja 20.7.2017

Požarna ogroženost naravnega okolja 20.7.2017

  • Post author:
  • Post category:Obvestila

Uprava RS za zaščito in reševanje opozarja, da se zaradi suhega in vročega vremena predvsem v južni polovici države povečuje možnost nastanka požarov v naravnem okolju, zato svetujejo previdnost in pravilno uporabo ognja v naravnem okolju. Takšno stanje bo trajalo do prvih obilnejših padavin in znižanja temperatur, predvidoma do začetka prihodnjega tedna.

Pri uporabi ognja v naravnem okolju je treba upoštevati predvsem naslednje:
– pri kurjenju je treba ustrezno urediti kurišče, ogenj pa nadzorovati ves čas kurjenja,
– ob vetru kurjenje ni dovoljeno oziroma je treba z njim prenehati,
– prepovedano je uničevanje odpadkov z ognjem ter vsakršno požiganje,
– prepovedano je odmetavanje in odlaganje gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki v naravnem okolju lahko povzročijo požar.

Dne 19. 7. 2017 županja občine Semič razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja na celotnem območju občine. Do preklica velja, da je z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.
Vir: URSZR