OPOZORILO o kurjenju v naravi! 17.3.2017

OPOZORILO o kurjenju v naravi! 17.3.2017

 • Post author:
 • Post category:Obvestila

V zadnjih dneh se je po celotni Sloveniji povečalo število požarov v naravnem okolju.
Potrebno je poudariti, da je ob kurjenju v naravnem okolju potrebno biti izredno previden.
V primeru spremenljivih vremenskih razmer, predvsem pri okrepitvi vetra je kurjenje potrebno
nemudoma prekiniti, po končanem kurjenju pa pogorišče dobro pogasiti.

V primeru da vam je pri kurjenju ogenj ušel izpod nadzora ali pa da ste v naravi opazili nepogašeno
kurišče brez nadzora ga puskusite sami pogasiti s priročnimi sredstvi (zemlja,…) in o tem nemudoma
obvestite regijski center na številko 112, ki bo na kraj poslal pristojno gasilsko enoto.

 
KURJENJE V NARAVI !

Vsako kurišče v naravi mora biti urejeno tako, da se gorenje ne more razširiti.
Kurišče mora biti:

 • obdano z negorljivim materialom;
 • območje v oddaljenosti vsaj meter od zunanjega roba očiščeno vseh gorljivih snovi;

Ves čas kurjenja mora biti nadzorovano s strani polnoletne osebe;
Po končanem kurjenju se mora ogenj popolnoma pogasiti.

Ob povprečni hitrosti vetra večji od 20 km/h ali ob sunkih vetra močnejših od 40 km/h se ne sme pričeti s kurjenjem oziroma se mora s kurjenjem takoj prenehati.

Dodatne zahteve v zvezi z ureditvijo kurišč v gozdu, na drugem gozdnem zemljišču in na zemljišču, poraslem z gozdnim rastjem, urejajo predpisi o gozdovih.

KAJ STORIMO ČE ZAGORI V NARAVI

 • Če opazimo manjši požar v naravi ga poskušamo omejiti oziroma pogasiti z razpoložljivimi sredstvi (veje, voda, zemlja, pesek in podobno);
 • Požar gasimo vedno v smeri vetra, tako, da nas dim in plameni ne ovirajo pri gašenju;
 • Če požara ne moremo pogasiti se umaknemo na varne površine;
 • O požaru takoj obvestimo center za obveščanje na telefonsko številko 112.

KAKO PRAVILNO PRIJAVIMO POŽAR V NARAVI

POKLIČEMO REGIJSKI CENTER ZA OBVEŠČANJE TEL. 112

 • Povemo točno lokacijo požara (naslov najbližjega stanovanjskega objekta, cestno povezavo med dvema krajema, ali bližino drugega znanega objekta. );
 • Povemo kaj gori (trava, podrast, gozd), kakšen je obseg požara, kako hitro in kam se požar širi;
 • Dežurnemu operaterju povemo tudi, če so v neposredni bližini požara večji viri vode za gašenje;
 • Povemo kdo kliče in telefonsko številko za morebitne dodatne informacije;
 • Razločno odgovarjamo na morebitna vprašanja dežurnega operaterja;

POZOR:
– Uspeh intervencije je odvisen od pravočasne in pravilne informacije.

STOPNJE POŽARNE OGROŽENOSTI NARAVNEGA OKOLJA

Po Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju je naravno okolje:

 • gozd, kot ga določajo predpisi o gozdovih;
 • drugo gozdno zemljišče, kot ga določajo predpisi o gozdovih;
 • območje na prostem, razen vodnih površin, v oddaljenosti do 100 metrov od gozda ali drugega gozdnega zemljišča;
 • v obdobju, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja v občinah, navedenih v prilogi 1, območje na prostem, razen vodnih površin, v oddaljenosti do 250 metrov od gozda ali drugega gozdnega zemljišča;
 • skupina gozdnega drevja, drevored, park in plantaža gozdnega drevja, kot jih določajo predpisi o gozdovih

Stopnje požarne ogroženosti naravnega okolja:

 • Zelo velika požarna ogroženost. Za nastanek požara zadostuje že najmanjši izvor ognja ali iskrenje. Požar se širi zelo hitro. Nadzor nad požarom je zelo težak, gašenje požara je težavno in dolgotrajno.
 • Velika požarna ogroženost. Požar povzroči že najmanjši izvor nezavarovanega ognja. Požar se hitro širi. Nadzor nad požarom je težak in požar je težko obvladljiv.
 • Srednja požarna ogroženost. Požar lahko povzroči že majhen izvor odprtega ognja. Požar se v odprtem prostoru širi hitreje kot v gozdu, zato je že težje obvladljiv in ga je težko nadzorovati.
 • Majhna požarna ogroženost.
 • Zelo majhna požarna ogroženost.

V obdobjih, ko je za posamezno območje v naravnem okolju razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost, je prepovedano:

 • Kuriti, sežigati ali uporabljati odprt ogenj;
 • Puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi v naravno okolje, ki lahko povzročijo požar;

 Vir slike in besedila: GZS, Gasilec.net