OPOROZILO, ARSO izdal oranžen alarm

Za danes ponoči in jutri je ARSO razglasil oranžni alarm. 

Posamezne reke bodo začele močno naraščati, poplavljati in se razlivati. V rdečem območju je tudi porečje Poljanske Sore z vsemi pritoki. Delujte preventivno: očiščite jaške in njihovo okolico, zavarujte svoje premoženje v kleteh tako, da ga dvignete na višji nivo, predvsem pa spremljajte dogajanje.

V primeru nujne pomoči pokličite na telefonsko številko 112.