INTERVENCIJE: Poplave meteorne vode 5.11.2012

V ponedeljek, 5.11. ob 8:59, smo bili preko regijskega centra Kranj obveščeni,da Poljanska Sora močno narašča, zato naj bomo pripravljeni na posredovanje. Prvi gasilci, ki so prispeli v gasilski dom, so naleteli na poplavljene prostore.Takoj so pričeli s čiščenjem orodišča,ter se pripravili za morebitno posredovanje.
Ob 9:17. smo bili preko pozivnikov obveščeni, da je potrebno črpanje vode na Domačiji pri Brodarju na Gorenji Dobravi.
Med prečrpavanjem vode na kraju smo bili ob 9:55 preko pozivnikov obveščeni, da na Sovodnju potrebujejo pomoč pri črpanju vode iz mercatorjevega skladišča. Ker je bilo ravno takrat stanje najhujše in smo imeli vse črpalke obremenjene, smo preko centra aktivirali sosedni društvi PGD Trebija in Pgd Hotavlje. Ko smo izčrpali vodo s parkirišča, smo le tega kasneje še očistili.
Ob 10:35 smo bili ponovno aktivirani na črpanje vode iz kletnih prostorov na Poljanski cesti 86. Medtem je nekaj gasilcev napolnilo protipoplavne vreče, ki smo jih kasneje namestili pred 2 objekta v Sestranski vasi 28 in 35. V popoldanskih urah smo črpali vodo še iz objektov na Gorenji Dobravi  29, na Poljanski cesti 6, v Sestranski vasi 33, ter na Gasilski Ulici 4. Skozi ves dan smo preverjali območje Poljanske Sore, potoka Brebovščica in jalovišča Boršt na bivšem RuŽV. Z intervencijo smo zaključili ob 19:30.

 

Število gasilcev na intervenciji: 30

Vozila na intervenciji : GVC 16/25,GVC 24/50,GVM

Vodja intervencije: Gregor Stanonik

Dodaj odgovor