INTERVENCIJA: Požar v naravi 9.5.2009

Alarmirani smo bili zaradi obvestila, da gori nekje blizu kraja Volča, gledano s smeri Šk.loka proti Poreznu. Po ponovnem pogovoru s klicateljem je bilo iz ReCO javljeno, da požara ni. Intervencija ni bila potrebna. Sodelovalo je 13 operativnih članov z vsemi tremi vozili (GVM, GVC 24/50 in GVC 16/25).

Dodaj odgovor