INTERVENCIJA: POPLAVE – 4-15.8.2023 (12)

Vse besede so enostavno odveč…
Vsako minuto prejmemo prijavo o novih lokacijah. Trenutno smo se spotaknili ob neverjetno številko 110 dogodkov – samo na našem območju. Do nekaterih lokacij žal nismo uspeli takoj, vendar vse obdelujemo v skladu s prioritetami in kritičnostjo. Skupaj s Civilna zaščita občine Gorenja vas – Poljane skrbimo za zasilno odpravo vseh posledic, da se skupaj vse postavi v normalne tirnice, čeprav bo trajalo še kar nekaj časa.
Izmed vseh zalitih objektov ter plazov, pretrganih komunikacijskih in vodovodnih infrastruktur so najbolj izpostavljeni sledeči: Plaz je zasul večjo mizarsko delavnico ter hlev skupaj s kmetijskimi stroji, voda je zalila tudi gostinski objekt. Škoda je enormna in neverjetna, kot povsod po Sloveniji.
Med vsemi aktivnostmi smo posredovali še pri pomoči NMP Škofja Loka ter odpiranju vrat stanovanja.
Gasilci smo izmučeni na robu svojih zmožnosti, vendar zadevo obvladujemo skupaj s pomočjo PGD Lučine, PGD Hotavlje, PGD Trebija ter Klub študentov Poljanske doline in velikim številom prostovoljcev. Danes nam je zaradi prekinitve delovanja vodovodnega omrežja za pomoč priskočila še cisterna Gasilska Enota Verd.
Skupaj s CZ kordiniramo tudi vse nujne izvedbe del z gradbeno mehanizacijo. Vsem ki s svojimi močmi nudite pomoč (na kakršen koli način) se iskreno zahvaljujemo, saj brez vaše pomoči zagotovo nebi bili tako močni kot smo! Vsaka zahvala po opravljeni pomoči nam vliva novo moč in nam daje zagon za naprej! Hvala za podporo!