INTERVENCIJA: Nesreče z nevarnimi snovmi 15.1.2015

NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI
15.1.2015 0:37

Ob 00:44 smo bili na zahtevo Policije in PGD Škofja Loka proženi na Sestransko vas 54,
kjer smo zaradi suma, da se v objektu nahajajo nevarne vnetljive snovi le-tega pregledali.

Sodelovalo je 15 gasilcev z GVC 16/25 in GVM

Dodaj odgovor