Gradnja gasilskega doma v Juniju 2020

Gradnja gasilskega doma v Juniju 2020

Naš novi dom že krasi napis z za nas zelo pomembnima letnicama. S tem so fasaderska dela na objektu skoraj končana. Še enkrat velika pohvala našemu članu Poljanec Boštjanu in ekipi njegovih mojstrov, za zelo kvalitetno in natančno izvedbo fasade!#120let#gasilskidom