Gasilski dom: Pridobljeno gradbeno dovoljenje 26.10.2017

Gasilski dom: Pridobljeno gradbeno dovoljenje 26.10.2017

V Gorenji vasi je danes 26.10.2017 prazničen dan, saj smo danes dobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo gasilskega doma.

PGD Gorenja vas se za vso dosedanjo pomoč pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za nov gasilski dom iskreno zahvaljuje
– Projektivnemu podjetju Arhiplus, d.o.o, arhitektu Petru Pogačniku
– Občini Gorenja vas – Poljane
– Sosedom novega gasilskega doma za izdano soglasje
– Lastnikom zemljišč na trasi prestavitve daljnovoda – soglasodajalcem
– Elektru Ljubljana

Še enkrat HVALA vsem!