Prostovoljno gasilsko društvo Gorenja vas nenehno sprejema nove člane, ki so pripravljeni s svojim delom prispevati,
k še bolj varnemu in človeku prijaznejšemu okolju v naši občini. Včlanijo se lahko mladi od 7. let starosti dalje, odrasli in vsi, ki bi si želeli pomagati sočloveku.

PGD Gorenja vas je humanitarna, nestrankarska, neprofitna organizacija fizičnih oseb, ki želijo aktivno sodelovati v preventivni in operativni dejavnosti ob požarih, naravnih in drugih nesrečah ter drugih nalogah, katere izhajajo iz ciljev delovanja društva.

Kdo sploh je prostovoljni gasilec?

Prostovoljni gasilec je lahko samo strokovno usposobljen, zdravstveno in psihofizično sposoben član gasilskega društva, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje.

Mladina

Mladina se v gasilskih organizacijah glede na starost deli na:
pionirje od 7. do 11. leta starosti, mladince od 12. do 16. leta starosti in gasilce pripravnike od 16. do 18. leta starosti.

Gasilec pripravnik

Gasilec pripravnik je član prostovoljnega gasilskega društva v starosti od 16. do 18. leta oziroma nad 18 let v času strokovnega usposabljanja in priprave za prostovoljnega gasilca.

Pripravnik lahko prostovoljno sodeluje v gasilskih intervencijah pri delih, ki so v skladu s programom pripravništva in niso življenjsko in zdravju nevarna. Dela opravlja pod nadzorom.

Gasilec operativec

Gasilec operativec je pripadnik operativne gasilske enote prostovoljnega gasilskega društva, ki je star od 18 do 63 let (moški) oziroma 18 do 55 let (ženske) in prostovoljno opravlja operativne in preventivne naloge gasilstva ter je psihofizično, zdravstveno ter strokovno usposobljen za opravljanje teh nalog, določenih z zakonom.

Rezervni član

Rezervni član je prostovoljni gasilec, ki zaradi zdravstvenih razlogov ali starosti ne more opravljati vseh nalog gasilske službe.

Rezervni član lahko prostovoljno občasno opravlja tudi določene naloge gasilske službe, glede na njegovo zdravstveno in psihofizično sposobnost. Naloge določi gasilski vodja.

Veteran

Po dopolnjenem 63. letu starosti – član, oziroma 50. letu – članica postane veteran-ka na podlagi zakona o gasilstvu. Veteran lahko glede na njegovo zdravstveno in fizično sposobnost opravlja naloge na organizacijskem in preventivnem področju, na operativnem pa samo svetovalne in vzgojne.
fire

V kolikor te je zgornja vsebina vsaj malo pritegnila, te vabimo, da se nam pridružiš! Sprejmi izziv in se pridruži sto tisočih prostovoljnih gasilcev v Sloveniji!

fire
Vabimo te, da se oglasiš v orodjarni na naslovu:
Prostovoljno gasilsko društvo Gorenja vas
Poljanska cesta 55,
4224 Gorenja vas

vsak četrtek od 19.00 do 22.00 ure. Lahko nas pa obiščeš tudi po dogovoru in z veseljem ti usrtežemo z vsemi informacijami.

Za vse ostale informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 051 666 481, ali na e-poštnem naslovu: info@pgd-gv.si