Napotki pri kurjenju kresov

Prihaja čas kresovanj, zato Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje javnih prireditev s kresovanjem, ter vse druge, ki bodo v naravnem
okolju v času prvomajskih praznikih kurili kresove.

Kurjenje kresov lahko pomeni nevarnost za udeležence kresovanja in tudi nevarnost za nastanek požara v naravi.
Vsi, ki nameravate v naravnem okolju kuriti kresove, upoštevajte napotke za varno kurjenje:

  • Najprej očistite kurišče vseh gorljivih snovi in ga obdajte s kamenjem, peskom.
  • Za  prižiganje kresov ne uporabljajte vnetljivih, eksplozivnih snovi.
  • Kres naj ves čas nadzoruje odrasla oseba.  

Po kurjenju žerjavico povsem pogasite in kurišče prekrijte s peskom.

Napotki za kurjenje kresov:

  • prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi,
  • če požarna  straža  ni  zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom, kamni, opeko, kovino),
  • kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe,
  • ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejših sunkih vetra je treba kurjenje kresa prekiniti,
  • pri kurjenju kresov je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi,
  • po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali z zemljo).

Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci.

Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilce.

Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR)

Predstavitev dejavnosti na Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas

V petek, 14. 10. 2016, smo skupaj s kolegi iz PGD Trebija v Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas predstavili gasilsko dejavnost prav vsem učencem na šoli.
Predstavili smo jim scenarij gorečega olja v kuhinji ter nepravilno in pravilno ukrepanje v takih primerih, uporabo ročnega gasilnega aparata, potek reševanja ob prometni nesreči, oživljanje z AED in postopek prijave na številko 112.
Razkazali smo jim tudi naša vozila in opremo, ki jo imamo v njih.
Prepričani smo, da se je v kakšnem izmed otrok prebudila želja po pomoči soljudem in upamo, da se nam jih na gasilskih vajah pridruži čim več!20161014_091907 20161014_091941 20161014_092014 20161014_092034

Delujmo preventivno!

Tematika letošnjega meseca varstva pred požari bo namenjena
splošni požarni varnosti v gospodinjstvih in problematiki ogljikovega monoksida.

delujmo-prevntivno-2016