Pobratena društva

PGD Gorenja vas je pobrateno z naslednjimi društvi:
PGD Suhi Vrh (od leta 2014)
PGD Trata (od leta 2017)

 

PGD Trata (GZ Škofja Loka)

Prijateljevanja z PGD Gorenja vas in PGD Trata segajo že v leto 1992, kjer smo skupaj sodelovali na vaji.
In od takrat naprej so naše prijateljske vezi z vsakim letom močnejše. Zato smo/so na obeh upravnih odborih
sklenili, da se pobratimo. oz. podpišemo listino o prijateljskem sodelovanju.

Prvi del listine smo podpisali na občnem zboru PGD Trata 11.2.2017,
drugi del listine pa na občnem zboru PGD Gorenja vas 18.2.2017.

pgd trata PGD Trata
Vozni park PGD Trata (Vir: FB Gasilska enota Trata)

 pobr2pobr3

Podpis listine o pobratenju na občnem zboru PGD Trata 11.2.2017 in na občnem zboru PGD Gorenja vas 18.2.2017

 

PGD Suhi Vrh (GZ Moravske Toplice)

Sodelovanje z PGD Suhi vrh sega v leto 2015, ko so se gasilci z Suhega Vrha odločili prodati svojo staro avtocisterno.
Gorenjevaški gasilci pa so staro cisterno odkupili in jo pripeljali nazaj v Gorenjo vas. (Vozilo 4)
Od takrat naprej skupaj prijateljsko sodelujemo. Zato smo se odločili za pobratenje.

Listino o pobratenju smo podpisali 30.5.2015 na prevzemu novega GVM-1 PGD Suhi Vrh

WP_20150530_049 WP_20150418_031 PGD Suhi Vrh
Vozni park PGD Suhi Vrh (Vir: PGD GV)

WP_20150530_038 WP_20150530_044
Podpis listine o pobratenju na prevzemu novega vozila GVM-1 PGD Suhi vrh 30.5.2015 (Vir:PGD GV)