Ime društva PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORENJA VAS
Sedež društva Poljanska cesta 55, 4224 Gorenja vas
Telefon NUJNI KLICI 112, DRUŠTVENA DEŽURNA ŠTEVILKA 051 666 481
Kontaktni email info@pgd-gv.si
Območje delovanja Društvo deluje v občini Gorenja vas-Poljane, krajevna skupnost Gorenja vas na območju krajev: Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Dobravšce, Todraž, Bačne, Žirovski vrh Svetega Urbana, Žirovski vrh Svetega Antona in del Brebovnice
Kategorija Društvo ima gasilsko enoto II. kategorije.
Finance Transakcijski račun odprt pri Gorenjski banki,d.d.
Št. 07000-0000189434
Matična številka: 5127777000
Davčna številka: 66135788
Društvo ni davčni zavezanec