Operativna enota PGD Gorenja vas šteje 43 polno operativnih članov.

Operativna enota se letno udeležuje številnih tečajev specijalnosti, ter organizira ter se udeležuje vaj.

Člani operativne enote največ časa in truda vlagamo v naše osnovno poslanstvo – zagotavljanje javne gasilske službe na operativnem območju društva.
Naloge obsegajo:

  • Posredovanje ob požarih, naravnih in drugih nesrečah,
  • Izobraževanja in usposabljanja,
  • Zagotavljanja stalne pripravljenosti vozil, osebne zaščitne opreme ter opreme za posredovanje.
  • Izvajanje požarnih straž
  • Preventivne dejavnosti

 

Pregled opravljenih specijalnosti operativnih članov:

Naziv specijalnosti Število članov z opravljeno specijalnostjo
Tečaj za uporabnika IDA 28
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A 19
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B 10
tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago 38
tečaj za uporabnika radijskih postaj 15
tečaj za tehničnega reševalca 22
tečaj za bolničarja 20
tečaj za strojnika 25
tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi 15
usposabljanje za delo s helikopterjem 26
usposabljanje za vodenje intervencij v naravnem okolju 6
tečaj za potapljača 13
tečaj za inštruktorja+predavatelja 2
tečaj za sodnika gasilskih in gasilko športnih disciplin 1
tečaj za mentorja mladine 2
tečaj za informatiko 5

 

Čini, ki jih imajo člani operativne enote PGD Gorenja vas:

Gasilec 8
Višji gasilec 17
Nižji gasilski častnik 10
Gasilski častnik 6
Višji gasilski častnik 2