PGD Gorenja vas ima tudi dober odnos z podjetji v Gorenji vasi in širši okolici, katera s pomočjo donacij in sponzorstev skrbijo, da je delovanje društva še boljše in kvalitetnejše.
Nabavlja se nova gasilska zaščitno reševalna oprema, za potrebe interveniranja na terenu,
našim članom pa nudijo tudi nekatere ugodnosti.

ISKRENA HVALA ZA VAŠO PODPORO IN NAMENJENA SREDSTVA ! 

TRANSPORT BOGATAJ,
Brebovnica 8B, 4224 Gorenja vas

profile

Kmetija Anšk (Gorenja vas)


Kmetija Leskovc
Sirarna Bogataj (Gorenja vas)


Kmetija Pustotnik (Gorenja vas)


DETEKTOR SISTEMI d.o.o.,
Litostrojska cesta 41a, 1000 Ljubljana

detektor_logo